Kjøpsbetingelser

Generelle betingelser:

Åpningstider:

Ordremottak og kjøkkenet er åpent hele uken fra kl 08:00 – 17:00. Vi tar imot bestillinger hele døgnet på e-post og behandler disse under åpningstiden. Ved hastesaker kan telefon benyttes:, ring (+47) 22 55 25 55 (kl.9-16 man.-lør.)


Bestillingsfrister:

Mat til helgen bør bestilles senest i begynnelsen av samme uke. Mat for levering i forbindelse med konfirmasjon og i desember bør bestilles i god tid.

Vi står klare til å levere på kort varsel ved behov, og vår kapasitet.


Endring i bestillingen:

Endringer i antall serveringer, allergier, eller vare skal skje senest 4 virkedager før henting eller levering.


Avbestilling:

Du må kontakte oss og avbestille 5 virkedager før avtalt leveringsdato. Du blir fakturert 50% av avtalt pris dersom du avbestiller f.o.m 4 virkedager i forkant. Hvis du avbestiller senere enn f.o.m 3 virkedager i forkant, vil du bli fakturert 100% av avtalt pris. 

Avbestilling må gjøres via e-post til post@essenscatering.no eller kontaktskjema på www.essenscatering.no/kontakt. Vi godtar ikke avbestilling kun per telefon, men ring oss gjerne for å informere direkte.


Retur av utstyr:

Tidspunkt for retur av utstyr, serveringsfat og lignende, skal avtales med sjåfør ved levering. Ved henting skal tidspunkt avtales med personalet. Dersom du selv ønsker å returnere utstyret må dette gjøres innen 3 virkedager etter arrangementet.

Skadet eller tapt utstyr faktureres.


Betingelser for personell:

Personell må bestilles for minimum 3 timer og faktureres per påbegynt halvtime. I helger, høytidsdager og etter kl 23:00 på hverdager tilkommer tillegg. Dette avtales ved bestilling.


Bestilling av lunsj og møtemat:

For bestilling av lunsj må dette skje 1-2 virkedager før levering. Bestilling med levering samme dag kan kun gjøres via telefon. Vi garanterer ikke at vi har kapasitet til levering samme dag som bestilling.


Frakt; levering og henting:

Vi leverer varene til deg på angitt adresse og tidspunkt.

Leveringstidspunktet skal opplyses i bestillingen. Ved endring av tidspunktet må dette opplyses om senest 1 virkedag før levering. Leveringstidspunktet er +/- 30 minutter fra avtalt tidspunkt.

Kunden må være tilstede på leveringsstedet til avtalt tid.

Kunden er selv ansvarlig for at vår sjåfør har tilgang til leveringssted med bil.

Standard fraktpris er kr 500,- i Oslo fylke. For levering utenfor Oslo må dette avtales direkte med oss, og en eventuell endring av fraktpris opplyses.

For levering av mat på engangsfat reduseres fraktprisen til kr 250,-.

Vi tar forbehold om kjøreforhold og andre uforutsette hendelser kan forsinke leveringen.


Levering og forsinkelse:

Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på ordrebekreftelsen.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.


Emballasje:

Kald mat kommer i esker, og hvert fat er pakket i tynn film. Etter avtale kommer varm mat kommer i termokasser som holder maten varm i flere timer.


Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Innen 1 time etter levering. ring oss slik at vi har mulighet til å ev. rette opp feilen. Dersom varene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når kunden får varen i besittelse. Melding om feil og mangler ved varen kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.


Betalingsbetingelser:

Alle bestillinger til firmaer faktureres etterskuddsvis med 10 dager forfall hvis ikke annet er avtalt.

Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.


Priser og merverdiavgift:

Essens Catering har faste priser på de varer og tjenester som tilbys. 

Alle priser er oppgitt uten MVA hvis ikke annet er avtalt. 
  • For bestilling av catering belastes det fast merverdiavgift sats «Takeaway» på 15%.
  • Ved bestillinger som inkluderer leie av kokk eller serveringspersonell vil hele bestillingen bli belastet med 25% MVA

Du finner mer informasjon om statens standard MVA satser her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/


KONTAKT OSS: (+47) 22 55 25 55